Har dit barn netop fået konstateret et handicap/diagnose

Familievejleder til familier med et barn med handicap

For hvem

Tilbud om familievejledning gælder familier i Holstebro kommune, som har et barn mellem 0 – 18 år, der lige har fået konstateret en betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Hvad omfatter tilbuddet

Familievejledning gives indenfor 3 måneder efter, at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at barnet har fået konstateret en betydelig og varig nedsat funktionsevne.
Familievejlederens opgave er, at give en introducerende og helhedsorienteret information og vejledning i forhold til familiens rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorerne. Familievejlederen har ikke kompetence til at træffe afgørelse om hjælpen til familien.

Af hvem

Tilbuddet hører til i Holstebro kommunes Familiesektion og varetages af en familievejleder med indgående kendskab til området. Familievejlederen har tavshedspligt. Familievejlederen kan med samtykke fra familien tilbyde at formidle kontakten til socialrådgiver i Familiesektionen.

Hvor foregår det

Der tilbydes som udgangspunkt 1-3 besøg enten I hjemmet eller på Rådhuset.

 

Comments are closed.