Familiesektionen

I akutte tilfælde:

I åbningstiden kontaktes administrationen i Børn og Unge på tlf.: 96117540, der viderestiller til den sociale vagt.

I akutte tilfælde:

Uden for åbningstiden kontaktes Holstebro Politi på tlf.: 96101448, de formidler så kontakt til den sociale vagt.

Familiesektionens målgruppe er:

Børn og unge under 18 år, der har behov for særlig støtte, – herunder børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og deres familier.

Familiesektionens arbejdsopgaver er:

  • At yde råd og vejledning med henblik på at løse de problematikker der er i familien under hensyn til barnet/den unge, herunder henvise til de åbne tilbud, der findes i Holstebro Kommune.
  • At undersøge familiens forhold med henblik på at afgøre om, der er behov for en indsats i henhold til Serviceloven.
  • At undersøge om barnet eller den unge opfylder betingelserne for at modtage handicapkompenserende ydelser.
  • Socialrådgiveren skal tale med både forældre og barnet/den unge i forbindelse med undersøgelsen, ligesom de professionelle, der kender familien, inddrages i undersøgelsen – herunder de praktiserende læger.
  • At finde det/de tilbud der skal til for at bedre og støtte barnet/den unge/familiens forhold.
  • At visitere til Rådgivningsafdelingens øvrige tilbud eller tilbud ved ekstern udbyder, såfremt der er grundlag for det.

Foranstaltninger kan iværksættes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og unge, der er fyldt 15 år.

Anbringelse uden for hjemmet kan i visse tilfælde iværksættes uden samtykke.

Comments are closed.