Børn og Unge

I akutte tilfælde:

I åbningstiden kontaktes administrationen i

Børn og Unge på tlf.: 96 11 75 40,

der viderestiller til den sociale vagt.

I akutte tilfælde:

Uden for åbningstiden kontaktes

Holstebro Politi på tlf.: 96 10 14 48,

de formidler så kontakt til den sociale vagt.

Børn og unge holder Holstebro Kommunes praktiserende læger orienteret om de nye tilbud gennem nyhedsbreve flere gange om året.

Relevante delområder findes i undermenuen.

Elektronisk henvendelse til Holstebro Kommune kan ske via sikker mail:

boern.unge@holstebro.dk skriv PPR, Sundhedsplejen eller hvilken afdeling du vil i kontakt med i emnefeltet.

Comments are closed.