Voksen Vedligeholdelsestræning

Pjece

Vedligeholdelses træning

Kvalitetsstandard

Serviceloven § 86, stk. 2

Vedligeholdende træning uden Sygehuskontakt

Center for Træning kan bevilge vedligeholdende træning til patienter der, OVER TID, har haft et fald i funktionsniveau UDEN sygehusindlæggelse.

Patienter, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, indgår IKKE i tilbuddet.

Henvisning

ALLE kan henvende sig og ansøge om træning.

Herefter foretages Visitationen af en fysioterapeut eller en ergoterapeut, hvor det afklares, om patienten er berettiget til træning.

Træningen

  • tilrettelægges individuelt og målrettet i samarbejde med patienten
  • kan bestå af hjemmetræning, individuel træning og holdtræning
  • afsluttes med en patientsamtale om forløbet og hvordan det aktuelle funktionsniveau fastholdes
Opdateret feb. 2017

Comments are closed