Voksen Genoptræning

Invitation

Manglende genoptræningsplan
Pludselig fald i funktionsniveau

Flyer / pjece

Voksne Genoptræning

Kvalitetsstandard

Sundhedsloven § 140
Serviceloven § 86,1

Genoptræning efter genoptræningplan fra hospital

Center for Træning varetager træning i samarbejde med patienter, som har modtaget en genoptræningplan fra hospitalet.

Genoptræningen starter senest 10 hverdage efter modtagelse af genoptræningplanen fra hospitalet.

Patienten indkaldes til samtale og i den forbindelse foretages relevante kliniske undersøgelser. I samarbejde med patienten udarbejdes mål og plan for træningsforløbet. Ved forløbets afslutning evalueres og sammen med patienten planlægges, hvordan det opnåede funktionsniveau kan vedligeholdes.

Træningen

  • tilrettelægges individuelt i samarbejde med patienten
  • kan bestå af hjemmetræning, individuel træning og holdtræning

Henvisning

Henvisningen er en genoptræningsplan fra et hospital

 

Genoptræning UDEN hospitalskontakt

Center for Træning kan bevilge træning til patienter, der har et PLUDSELIG fald i funktionsniveau (som følge af sygdom eller andet pludseligt opstået) UDEN hospitalsindlæggelse.

Henvisning

ALLE kan henvende sig og ansøge om træning.

Herefter foretages visitationen af en fysioterapeut eller en ergoterapeut, hvor det afklares, om patienten er berettiget til træning.

Træningen

  • tilrettelægges individuelt og målrettet i samarbejde med patienten
  • kan bestå af hjemmetræning, individuel træning og holdtræning
  • Træningsforløbet afsluttes med en patientsamtale om, hvordan det aktuelle funktionsniveau fremover fastholdes
SEL § 86,1
Opdateret feb. 2017

Comments are closed