Voksen Genoptræning

Flyer / pjece

Voksne Genoptræning

Genoptræning efter genoptræningplan fra hospital

Center for Træning varetager træning i samarbejde med patienter, som har modtaget en genoptræningplan fra hospitalet.

Genoptræningen starter senest 10 hverdage efter modtagelse af genoptræningplanen fra hospitalet.

Patienten indkaldes til samtale og i den forbindelse foretages relevante kliniske undersøgelser. I samarbejde med patienten udarbejdes mål og plan for træningsforløbet. Ved forløbets afslutning evalueres og sammen med patienten planlægges, hvordan det opnåede funktionsniveau kan vedligeholdes.

Træningen

  • tilrettelægges individuelt i samarbejde med patienten
  • kan bestå af hjemmetræning, individuel træning og holdtræning

Henvisning

Henvisningen er en genoptræningsplan fra et hospital

 

Genoptræning UDEN sygehusindlæggelse.

Center for Træning kan bevilge genoptræning til (primært ældre) borgere med funktionsnedsættelse FORÅRSAGET af midlertidig svækkelse*, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

*Midlertidig svækkelse som er opstået på baggrund af almen sygdom eksempelvis influenza, lungebetændelse osv. MEN IKKE opblussen af en varig lidelse/allerede eksisterende lidelse og ikke almen svækkelse.

Tilbud om genoptræning uden der har været indlæggelse gives i de tilfælde, hvor anden form for træning, herunder også egen indsats, ikke kan bringe borgerens funktionsniveau op.

 

Henvisning

ALLE kan henvende sig og ansøge om træning.

Herefter foretages visitationen af en fysioterapeut eller en ergoterapeut, hvor det afklares, om patienten er berettiget til træning.

Træningen

  • tilrettelægges individuelt og målrettet i samarbejde med patienten
  • kan bestå af hjemmetræning, individuel træning og holdtræning
  • Træningsforløbet afsluttes med en patientsamtale om, hvordan det aktuelle funktionsniveau fremover fastholdes
SEL § 86,1
Opdateret nov. 2017

Comments are closed