Vederlagsfri fysioterapi

Flyer / pjece

Vederlagsfri fysioterapi

Efter sundhedslovens § 140 a tilbyder kommunen vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning.

Hvis borgeren er i målgruppen og berettiget til Vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsstyrelsen gældende kriterier, så er det de skal – ikke et valg, og ikke dublering af tilbud. Se gældende retningslinjer på sundhedsstyrelsen hjemmeside.

Henvisning

Det er lægen, der afgør, om man er berettiget. For at få lægehenvisningen skal man som person bl.a. være omfattet en af målgrupperne:

  • medfødte eller arvelige lidelser
  • erhvervede neurologiske lidelser
  • fysiske handicaps som følge af ulykke
  • nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtlidelser

Der er udarbejdet en diagnoseliste som supplement til de 4 hoveddiagnoser. Diagnoselisten findes her på siden i højre kolonne: Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi.

Det er muligt, at andre diagnoser kan være omfattet. Lægen kan i tvivlstilfælde henvise til vurdering hos speciallæge. Hvis der fortsat er tvivl, kan sagen forelægges Sundhedsstyrelsen.

Comments are closed