Vederlagsfri fysioterapi

Invitation

Vederlagsfri fysioterapi

Flyer / pjece

Vederlagsfri fysioterapi

Efter sundhedslovens § 140 a tilbyder kommunen vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning.

Henvisning

Det er lægen, der afgør, om man er berettiget. For at få lægehenvisningen skal man som person bl.a. være omfattet en af målgrupperne:

  • medfødte eller arvelige lidelser
  • erhvervede neurologiske lidelser
  • fysiske handicaps som følge af ulykke
  • nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtlidelser

Der er udarbejdet en diagnoseliste som supplement til de 4 hoveddiagnoser. Diagnoselisten findes her på siden i højre kolonne: Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi.

Det er muligt, at andre diagnoser kan være omfattet. Lægen kan i tvivlstilfælde henvise til vurdering hos speciallæge. Hvis der fortsat er tvivl, kan sagen forelægges Sundhedsstyrelsen.

Comments are closed