Træning

getImage

Genoptræning hvordan?

Træning varetager genoptræning af patienter der har et trænings behov og potentiale for forbedring i muligheden for at klare sig selv ved træning. Patienten skal være villig til at deltage.

Træning varetager alle former for genoptræning indenfor alle diagnose grupper.

Genoptræningen opstartes  ved henvendelse til træning. Patienten indkaldes til en samtale og i forbindelse med samtalen foretages relevante kliniske undersøger. I samarbejde med patienten laves der en plan for træningsforløbet. Når genoptræningsforløbet afsluttes evalueres forløbet med patienten og der lægges en plan for hvordan borgeren kan vedligeholde det opnåede funktionsniveau.

Træningen:

  • planlægges individuelt
  • kan bestå af hjemmetræning, individuel træning, holdtræning eller varmtvandsbassin
  • foregår i træningsfaciliteterne Center for Træning, Gl. Struer Vej 1, 7500 Holstebro

Henvisning

Henvisnings krav og regler fremgår af de enkelte tilbud.

Vision for Center for Træning:

træning_web

Comments are closed