Tilbud til børn og unge med angst og depression

Mind My Mind er et nyt 2 årigt projekt i Holstebro Kommune

Mind My Mind er et tilbud til børn og unge i 0-9 klasse, med tegn på angst, tristhed/depression, eller adfærdsvanskeligheder.
Børnene må IKKE tidligere være udredt i Børn og Unge psykiatrien i Region Midtjylland.

Projektet begynder 1. september 2017. Herefter kan forældrene henvende sig til PPR via et Ansøgningsskema på Holstebro Kommunes hjemmeside

Forløbet varetages af psykologer og følger en speciel Mind My Mind protokol. Tidligt i forløbet sker en randomisering til henholdsvis Mind My Mind forløb og kommunens sædvanlige tilbud (Cool Kids).

Comments are closed