Uplanlagt vægttab

 

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til patienter, der har oplevet et uplanlagt vægttab eller er i ernæringsmæssig risiko. Tilbuddet er til alle patienter uanset underliggende sygdom, medmindre alvorlig psykisk sygdom er årsag til underernæringen.

Formål

Formålet er at give patienten viden om – og redskaber til at øge og/eller stabilisere vægten samt at bevare eller forbedre funktionsniveau og livskvalitet.

Tilbuddene

Center for Sundhed har to tilbud til borgere med uplanlagt vægttab eller som er i ernæringsmæssig risiko.

  • Informationsmøde om uplanlagt vægttab: Et gruppebaseret tilbud med undervisning i vægtøgning samt i forebyggelse af vægttab. Informationsmødet afholdes en gang om måneden med oplæg og interagerende undervisning. Pårørende er velkomne. Tilmelding er nødvendigt.
  • Individuel vejleding: Tilbud om individuel vejledning med henblik på vægtøgning eller forebyggelse af underernæring. Første samtale er af ca. 1 times varighed. Opfølgende samtaler aftales efter behov. Samtalen foregår fortrinsvist i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, men kan ved behov foretages i eget hjem.

Henvisning

Henvisning foregår via korrespondance, tlf. eller e-mail ELLER ved at patienten selv henvender sig i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Comments are closed