Prædiabetes

Patienter med HbA1c mellem 6,0- <6,5 (42-<48 mmol/mol), kan deltage i et prædiabeteskursus hos Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Formål

Formålet med prædiabeteskurset er at give viden om diabetes, vejlede og støtte deltagerne i at ændre kost- og motionsvaner for at udskyde eller hindre, at de udvikler type 2 diabetes.

Henvisning

Henvisning foregår via korrespondance, brev ELLER ved at patienten selv henvender sig hos Sundhedsfremme og Forebyggelse. Ved henvisning udskrives en invitation til patienten med oplysninger om tilbuddet med kontaktoplysninger.

Ved elektronisk henvisning:

  1. Holstebro Sundhedscenter
  2. Lokationsnummer: 5790001382797

Henvisningen bør indeholde følgende visitationsfrase:

  • dato for diagnosticering af prædiabetes
  • resultat for faste plasma glukose (6,1 – 6,9 mmol/L) eller
  • HbA1c (6,0 – < 6,5 % eller 42 – < 48 mmol/mol)

Baggrund

Prædiabeteskurset udspringer af samarbejdsprojektet mellem almen praksis i Holstebro Kommune og Holstebro Kommune. Prædiabetesprojektet evalueres af Almen Medicin, Aarhus Universitet. Effektevalueringen forventes ultimo 2014.

Afrapportering: Videnskabelig artikel samt Patienternes forløbsevaluering

Comments are closed