Phd. projekt om Samarbejde

 

En kvalitativ undersøgelse af koordination og samarbejde mellem almen praksis og kommune i relation til mennesker med kronisk sygdom

Almen praksis og kommunerne står i disse år over for øgede krav om koordination, samarbejde og nye måder at organisere arbejdet på. Der findes på dansk grund ikke megen forskningsbaseret viden om området. Især mangler beskrivelser af, hvordan koordinationen og samarbejdet praktisk finder sted i hverdagen samt en nærmere beskrivelse af hvilke forhold, der fremmer eller hæmmer arbejdet.

Formål

Formålet med ph.d. projektet er at undersøge hvilke organisatoriske og relationelle forhold, der hæmmer eller fremmer koordinationen og samarbejdet mellem almen praksis og kommune i arbejdet med mennesker med kronisk sygdom. Målet er at kunne anvise nye handlemuligheder ift. at udvikle og eventuelt nytænke samarbejdet.

Metode og datamateriale

Projektet er designet som et kvalitativt dybdegående single casestudie i Holstebro Kommune. Datamateriale vil omfatte data generet gennem individuelle interviews,  fokusgruppeinterviews og observationer i henholdsvis almen praksis og kommunen samt data genereret gennem dokumentstudier.

Vejleder

Ph.d. projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Holstebro Kommune. Hovedvejleder er Rasmus Antoft, Ph.d., lektor og institutleder ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Status

Projektet påbegyndes juli 2012. I efteråret 2012 indsamles data til et pilot casestudie via fokusgruppeinterviews i almen praksis og i kommunen. Den endelige dataindsamling finder sted i 2013.

Yderligere oplysninger

I menuen foroven findes mere om projektet bl.a. orientering sendt til almen praksis i april 2012 samt projektprotokollen i en forkortet udgave og i sin fulde længde.

Comments are closed