Motionsvejledning

Sundhedsfremme og Forebyggelse tilbyder patienter motionsvejledning ved fysioterapeut eller ergoterapeut. Vejledningen sker som åben rådgivning, der består af 1 times samtale.

Tilbuddet omfatter generel sundhedsfremmende og forebyggende motionsvejledning. Vejledningen tager udgangspunkt i patientens ønsker og hverdagsliv – det handler om at omsætte motionsanbefalingerne til hverdagslivet.

Øvrige tilbud

  • KOL-forløb er et kursus med 8 undervisningsgange og tilbud om 12 ugers træning
  • Træning på dagcentrene – niveauopdelt træning for hele kroppen målrettet pensionister og efterlønsmodtagere
  • Aktiv Torsdag er et tilbud om bevægelse og fællesskab målrettet borgere, der er ledige i dagtimerne

Henvisning til motionsrådgivning

Henvisning foregår via korrespondance, tlf. eller brev til kontaktoplysningerne øverst til højre ELLER ved at patienten selv henvender sig på Sundhedsfremme og Forebyggelse. Du kan udskrive invitationen øverst på A4-papir til patienten med oplysninger om tilbuddet og kontaktoplysninger.

Bemærk!

Patienter med bevægelsesproblematikker relateret til behandlingskrævende diagnoser henvises til privatpraktiserende fysioterapeuter.

Comments are closed