Angst og depression

Målgruppe

LÆR AT TACKLE angst og depression er et kursus, der henvender sig til patienter over 18 år med symptomer på angst og/eller depression. Deltagerne kan have angst og/eller depression som primær sygdom, men kan også have angst og/eller depression som følge af anden fysisk eller psykisk sygdom.

Både patienter med og uden en diagnose på angst eller depression kan deltage. Pårørende kan også deltage.

Formål

Kurset styrker deltagernes fysiske og psykiske helbred samt livskvalitet. Gennem forløbet tilegnes konkrete redskaber til at håndtere symptomer og de problemer, der opstår i hverdagen som følge af angst og/eller depression.

Eksempler på kursets emner

  • Håndtering af symptomer som f.eks. træthed, tristhed og uro
  • Fysisk aktivitets betydning for humør
  • Håndtering af angst og depression
  • Handleplaner og problemløsning
  • Bedre kommunikation med familie og venner
  • Triggere og advarselssignaler for tilbagefald
  • Muskelafspænding
  • Forebyggelsesstrategier

Tilbuddet

Forud for kurset er der en individuel samtale ved en sundhedskonsulent. Kurset løber over 7 uger med undervisning en gang om ugen i 2,5 time hver gang. Desuden etableres en netværksgruppe, som deltagerne efter endt kursusforløb har mulighed for at deltage i.

Henvisning

Henvisning foregår via korrespondance, tlf. 96 11 48 50 eller e-mail sundhedscenter@holstebro.dk, ELLER ved at patienten selv henvender sig i Sundhedshuset Stationsvej, Stationsvej 33A, 7500 Holstebro.

Comments are closed