Kræft

Målgruppe

Tilbuddene henvender sig til patienter, der er ramt af – eller har været ramt af kræft – og som lever med følgerne af sygdommen.

Formål

Formålet er at patienten gennem træning får bedre funktionsevne i hverdagen. Der er desuden god mulighed for netværksdannelse.

Tilbuddene

Forud for forløbet er der en afklarende samtale i Center for Sundhed med afklaring af patientens ønsker og behov. Center for Sundhed har to tilbud til patienter med kræft:

  • Kræftrehabilitering – er et tilbud om 4 ugers træning på hold sammen med andre, der har eller har haft kræft. kan forlænges i op til 8 uger
  • Mandehørm – er et tilbud om træning, netværk og naturoplevelser sammen med andre mænd, der har eller har haft kræft

Henvisning

Henvisning foregår via korrespondance, tlf. eller e-mail ELLER ved at patienten selv henvender sig i Center for Sundhed.

Comments are closed