Kræft

Sundhedsfremme og Forebyggelse har tilbud til patienter, der er ramt af kræft og som lever med følgerne af kræftsygdommen og behandlingen heraf.

Forud for deltagelse i kurserne er der en individuel afklarende samtale hos Sundhedsfremme og Forebyggelse for at afdække motivation og finde frem til det tilbud, der passer den enkelte bedst.

Tilbud til patienter ramt af kræft

  • I kurset Et stærkt liv med kræft indgår bl.a. træning
  • Kurset Mandehørm er for mænd og arbejder med træning, netværk og naturoplevelser
  • Sundhedsrådgivning gives ved ergo- eller fysioterapeut, sygeplejerske eller diætist (består af ca. 1 times samtale med mulighed for yderligere møder)
  • Rygestoprådgivning

Bemærk!

Patienter med kostproblematikker relateret til behandlingskrævende diagnoser henvises til Ernæringsenheden. Der kan vejledes hos Sundhedsfremme og Forebyggelse i tilfælde, hvor det skønnes relevant.

Henvisning til Sundhedsfremme og Forebyggelse

Henvisning foregår via korrespondance, tlf. eller brev til kontaktoplysningerne øverst til højre eller ved at patienten selv henvender sig hos Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Du kan udskrive invitationen øverst på A4-papir til patienten med oplysninger om tilbuddet og kontaktoplysninger.

Comments are closed