Kostvejledning

Hos Sundhedsfremme og Forebyggelse tilbydes patienter kostvejledning ved en diætist eller kostvejleder. Vejledningen sker som åben rådgivning, der består af 1 times samtale, eller flere ved behov.

Tilbuddet omfatter generel sundhedsfremmende og forebyggende kostvejledning med udgangspunkt i patientens ønsker og hverdagsliv. Det handler om at omsætte kostprincipperne til hverdagslivet.

Bemærk!

Patienter med kostproblematikker relateret til behandlingskrævende diagnoser henvises til Ernæringsenheden. Der gives vejledning hos Sundhedsfremme og Forebyggelse i tilfælde, hvor det skønnes relevant.

Henvisning til kostvejledning

Henvisning foregår via korrespondance, tlf. eller brev til kontaktoplysningerne øverst til højre ELLER ved at patienten selv henvender sig hos Sundhedsfremme og Forebyggelse. Du kan øverst udskrive invitationen på A4-papir til patienten med oplysninger om tilbuddet og kontaktoplysninger.

Comments are closed