12 ugers KOL forløb

Sundhedsrådgivning

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til patienter med KOL.

Formål

Formålet er at give patienten inspiration og redskaber til at klare hverdagen med KOL.

Tilbuddet

Tilbuddet består af 8-ugers undervisning og 10-ugers træning med to mødegange pr. uge. Forud for forløbet er der en afklarende samtale i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, hvor patientens ønsker og behov afklares.

Der tilbydes desuden rygestoprådgivning eller sundhedsrådgivning.

Henvisning

Henvisning foregår via korrespondance, telefon eller e-mail ELLER ved at patienten selv henvender sig i Center for Sundhed.

Ved deltagelse i KOL-forløbet bør henvisningen indeholde Spirometri resultat (maksimalt 3 mdr. gammel) med angivelse af FEV1 i % af forventet og FEV1 / FVC.

Comments are closed