Forebyggende hjemmebesøg (+65)

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til patienter i Holstebro Kommune, der er over 65 år, og som IKKE modtager personlig og praktisk hjælp.

Grundlag

Forebyggende hjemmebesøg har grundlag i Lov om social service §79a, der beskriver, at kommunen skal tilbyde patienter på 75 år et forebyggende hjemmebesøg samt et årligt tilbud til patienter over 80 år. Der kan endvidere tilbydes et besøg til patienter over 65 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Samtalen varer en times tid og foregår oftest i patientens eget hjem. Samtalen tager udgangspunkt i patientens hverdagssituation og der tilbydes vejledning i kommunens tilbud og herunder, hvor man henvender sig ved behov for bl.a. støtte, aktiviteter og træning.

Samtalens formål er at sætte fokus på muligheder før eventuelle problemer opstår og vokser sig store.

Henvisning til forebyggende hjemmebesøg

Der kan rettes henvendelse ved patientens ønske om besøg og egen læge kan rette henvendelse efter forudgående aftale med patienten.

Henvisning foregår via korrespondance, tlf. eller brev til kontaktoplysningerne øverst til højre ELLER ved at patienten selv henvender sig hos Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Der kan udskrives invitation på A4-papir til patienten med oplysninger om tilbuddet og kontaktoplysninger.

Comments are closed