Etniske diabetestilbud

Forløb for patienter med dansk som andet sprog

Lev livet med type 2 diabetes eller med risiko for at udvikle diabetes

Hos Sundhedsfremme og Forebyggelse findes en række tilbud til patienter med dansk som andet sprog med type 2 diabetes eller prædiabetes.

Forud for deltagelse i kurserne er der en individuel afklarende samtale for at afdække motivation og finde tilbuddet, der passer den enkelte bedst.

I tilfælde af prædiabetes, udskrives en invitation til patienten.

Tilbuddet til patienter med dansk som andet sprog med type 2 diabetes eller prædiabetes og deres pårørende:

  • Diabetes-forløb for patienter med dansk som andet sprog er et kursus med 5 undervisningsgange, 1 pårørendeaften samt 2 opfølgningsgange over et par måneder
  • Åben rådgivning ved ergo- eller fysioterapeut, sygeplejerske eller diætist (består som regel af én times samtale, men der kan aftales yderligere møder)
  • Rygestoprådgivning
  • Vægtstoprådgivning

Henvisning

Henvisning foregår via korrespondance, telefon eller brev til kontaktoplysningerne øverst til højre ELLER ved at patienten selv henvender sig hos Sundhedsfremme og Forebyggelse. Du kan udskrive invitationen på A4-papir til patienten med oplysninger om tilbuddet og kontaktoplysninger ovenfor.

Ved deltagelse i diabetesforløbet bør henvisningen indeholde følgende visitationsfrase:

  • kort sygehistorie (diagnosetidspunkt og evt. deltagelse i Diabetesskolen)
  • resultat af blodsukkermåling (HbA1C)

Bemærk!

  • Patienter diagnosticeret med type 2 diabetes inden for det sidste år skal henvises til Regionhospitalets Diabetesskole.
  • Patienter med kostproblematikker relateret til behandlingskrævende diagnoser henvises til Ernæringsenheden.
  • Der gives vejledning hos Sundhedsfremme og Forebyggelse i tilfælde, hvor det skønnes relevant

Comments are closed