Daghjem for demente

Tilbuddet er rettet mod patienter, der er diagnosticeret demente og som ikke kan profitere af kommunens øvrige dagcentertilbud. Indsatsen skal bl.a. sikre, at de dementramte opnår mulighed for at forblive længere i eget hjem. Tilbuddet er også tænkt som en aflastning for pårørende til den demente. Demensdaghjem findes i Ulfborg, Holstebro og Vinderup. Den generelle åbningstid er hverdage fra kl. 09.00 – 15.30, men varierer dog for de enkelte tilbud. Der kan etableres kørselstilbud med brugerbetaling til nærmest beliggende daghjem.

Henvisning til daghjem

Der er visitation til daghjemspladserne. Ansøgningsskema skal udfyldes og sendes til det aktuelle daghjem. Herefter behandles ansøgningen af visitationsudvalget, hvorefter borgeren får direkte besked.

Henvisning foregår via korrespondance, tlf. eller brev til kontaktoplysningerne øverst til højre ELLER ved at patienten selv henvender sig. Du kan øverst udskrive invitationen på A4-papir til patienten med oplysninger om tilbuddet og kontaktoplysninger.

Comments are closed