Dagcentre

Tilbuddet er et åbent tilbud rettet mod patienter, der er pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister bosiddende i Holstebro Kommune.

Målet er at styrke det sociale netværk, at skabe livsmod og glæde samt øge eller vedligeholde evnen til at mestre hverdagslivet. Patienterne skal overvejende være selvhjulpne og være i stand til at tage aktiv del i dagcentrenes hverdag.

Dagcentertilbuddet findes i Ulfborg, Holstebro og Vinderup. Den generelle åbningstid er hverdage i dagtimerne, men varierer dog for de enkelte tilbud. Ved særlige behov kan der visiteres til kørselstilbud med brugerbetaling til nærmest beliggende dagcenter.

Patienter med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, med behov for personalestøtte, har mulighed for at søge om visiterede pladser. I Holstebro findes 17 daglige visiterede pladser. Patienter skal kunne deltage i eller drage fordel af de tilbud, der gives i dagcentret. Patientens lidelse eller behandling heraf skal være af en sådan karakter, at patienten uden væsentlige problemer og på værdig vis kan fungere i dagcentret. I Ulfborg og Vinderup er antallet af pladser afhængig af aktuelle personaleressourcer.

Patienter med stærkt nedsat funktions- og færdighedsniveau har mulighed for at søge daghjemstilbud (5 pladser i Birkehuset) med specialfunktion for hjemmeboende med fysisk handicap. Visitation som ovenstående.

Henvisning til dagcentre

Der er fri adgang til de åbne dagcentertilbud.

Ved ønske om visiteret plads udfyldes ansøgningsskema og sendes til det aktuelle dagcenter. Herefter behandles ansøgningen af visitationsudvalget, hvorefter patienten får direkte besked.

Henvisning foregår via korrespondance, telefon eller brev via kontaktoplysningerne øverst til højre ELLER ved at patienten selv henvender sig på Dagcentrene. Du kan udskrive invitationen på A4-papir til patienten med oplysninger om tilbuddet og kontaktoplysninger i menuen foroven.

Comments are closed