Handicap

Center for Handicap har tilbud til borgere med udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser og erhvervet hjerneskade.

Henvendelse vedrørende et tilbud til en borger skal altid ske til Socialafdelingen, Visitation og Rådgivning

Alle tilbud i Center for Handicap er visiterede tilbud.

Vi har det udgangspunkt, at vi skal fremme, at borgeren kan bo i eget hjem.
Derfor yder vi socialpædagogisk støtte på flere måder til borgere i eget hjem.
Der kan ydes individuel støtte i hjemmet eller i støttecentret i caféen på Skredsande, Knud Rasmussens Vej 16, Holstebro. Der kan også ydes gruppevejledning i caféen.

Bofællesskaber:

En del borgere vil kunne have både gavn og glæde af at bo i et bofællesskab. Center for Handicap har en række bofællesskaber i Holstebro og Vinderup. Der er både bofællesskaber med fællesarealer og opgangsfællesskaber.

Botilbud:

Borgere med et behov som er større end det der kan dækkes med støtte i eget hjem, har mulighed for at bo i et botilbud. Der er også midlertidige botilbud. Alle botilbud har tilknyttet nattevagt.

  • Rydehjemmet for ældre, plejekrævende borgere med udviklingshæmning.
  • Hyldgården for borgere med udviklingshæmning.
  • Skredsande har 3 afdelinger: A for borgere med erhvervet hjerneskade, B for borgere med udviklingshæmning, C for unge med udviklingshæmning og / eller udviklingsforstyrrelser.

Dagtilbud:

Til centret er knyttet 3 dagtilbud, både med beskyttet beskæftigelse og med aktivitets- og samværstilbud.

  • HLT-Værkstedet er beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud primært for borgere med erhvervet hjerneskade. Andre målgrupper har også mulighed for at benytte tilbuddet.
  • Skovlund er beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud primært for borgere med udviklingshæmning.
  • Multihuset er daghjem og dagcenter for borgere med et meget lavt funktionsniveau(udviklingshæmning).

Comments are closed