Frivilligt job eller hjælp

Er på vej

Her finder du Holstebro Kommunes tilbud til borgere omkring rådgivning, selvhjælp, netværksgrupper og muligheder for frivilligt arbejde.

Borgerrelaterede kommunale tilbud

  • ønske om at modtage rådgivning eller deltage i f.eks. selvhjælpsgruppe, patientforening, omsorgsgruppe osv.
  • ønske om at yde frivilligt foreningsarbejde indenfor kultur, fritid, idtræt, motion, osv.

Henvisning til Rådgivning eller Frivilligt foreningsarbejde

Ønske om at deltage i rådgivning/netværksgruppe eller ønske om et frivilligjob og yde frivilligt foreningsarbejde:

  • Kultur & Frivillighuset har kontakt til de fleste tilbud og overblik over alle foreninger, hvor man kan yde et stykke Frivilligt Socialt Arbejde. Kontakt huset på tlf. 9740 3100 / 9741 3055
  • Foreningsportalen registrerer alle Frivillige foreninger indenfor Kultur, idræt og motion

Yderligere oplysninger

I menuen foroven finder du invitationerne til at modtage rådgivning/hjælp eller yde et stykke frivilligt foreningsarbejde i Holstebro Kommune.
På Kultur og Frivillighusets hjemmeside finder du målrettet information til læger i menubjælken Info læger o.a.

Comments are closed.