Kommunal palliativ indsats

Der ydes via hjemmeplejen døgnpleje i Holstebro Kommune ud fra Sundhedsloven og Lov om Social Service. Når patienten er i den terminale fase, ydes der hjælp efter behov med visitation fra Visitationsenheden.

Det er hovedsageligt sygeplejersken, der er tilknyttet patienten i den sidste tid. Sammen med lægen bliver hun tovholder i forløbet.

For at sikre et godt forløb, aftales der gerne et besøg i hjemmet som indledning til et terminalt forløb. Her er læge, sygeplejerske, pårørende og patienten selv til stede.

Comments are closed