Hospice

I Vestjylland findes to hospices, Anker Fjord Hospice i Hvide Sande og Hospice Limfjord i Skive. Visitationskriterierne for at komme på hospice er ens begge steder:

  • patienten skal have en terminal erklæring
  • patienten skal lide af en uhelbredelig sygdom
  • den helbredende behandling er ophørt
  • patienten har behov for den specialiserede, tværfaglige lindrende behandling og omsorg
  • patienten ønsker selv ophold på hospice – og er orienteret om alternative muligheder til hospice f.eks. pleje i eget hjem, på hospital eller plejehjem

Anker Fjord Hospice

Anker Fjord Hospice er beliggende nord for Hvide Sande med plads til 12 patienter og deres familier.

Visionen hedder ”Anker Fjord – fokus på livet” hvilket betyder at det tværfaglige personale skaber et sted, hvor man lever, til man dør.

Med afsæt i værdiordene: omsorg, åbenhed, engagement og kreativitet skabes en hverdag, hvor patienten sætter dagsorden, og hvor nøgleord som lindring, hjemlighed og livskvalitet er centrale for samspillet.

HospiceLimfjord

Hospice Limfjord er beliggende midt i Skive by ved Regionshospitalet i Skive med plads til 12 patienter.

Målsætningen for hospice er at yde pleje, omsorg, symptomlindring og sjælesorg for uhelbredeligt syge og deres pårørende, således at patienterne oplever størst mulig livskvalitet i livet før døden.

Comments are closed