Akutteam

Som alternativ til indlæggelse kan det kommunale Akutteam benyttes. Praktiserende læge og vagtlæge kan henvise til Akutteamet.

Foroven finder du et flowchart, der viser en oversigt over Akuttilbud til borgere i Holstebro Kommune: Akutteam samt Hospitalsvisitationen. I flowchartet finder du også links, hvis du vil vide mere.

Akutsygeplejersken kan foretage følgende sygeplejefaglige interventioner

  • Sygeplejefaglig observation efter lægelig ordination: tid til at skabe ro og overblik
  • Målinger af værdier: blodtryk, blodsukker, temperatur, puls, hæmoglobin og saturation
  • Anlægge kateter hos mænd og kvinder
  • Anlægge nasalsonde
  • Væsketerapi
  • Indlæggelse på Akutpladser

Comments are closed