Tidlig sygefraværs indsats

Kriterier for at deltage i tilbuddet

Patienter i Holstebro Kommune, der er:

  •  i job og med risiko for at blive sygemeldt
  • sygemeldt fra lægen, højst 7 dage, pga. psykiske belastningsreaktioner som stress og depression

Har patienten været sygemeldt mere end 7 dage hos egen læge, så henvises patienten i stedet til et tilbud gennem Jobcentret.

Formål med indsatsen

Arbejdsfastholdelse eller overgang til andet job og er derfor kun patienter i job – herunder også patienter i fleksjob.

Henvisning til sygefraværsindsatsen

Henvisning sker via patienthenvendelse med invitation fra lægen eller telefonisk henvendelse. Se boksene øverst.

Tilbud

Den tidlige indsats tilbydes med henblik på at fastholde patienterne i arbejde, eller i en overgang til et andet og ikke så belastende job. Tilbuddet kan være anonymt, så længe patienten ikke er sygemeldt.

Der indledes med en individuel samtale, med specialuddannet kommunalt personale, hvor udfordringer afdækkes og indsatsen tilrettelægges. Indsatserne kan være individuelle og/eller som gruppeforløb.

Mere udførlig beskrivelse findes i pjecen.

Hvad koster tilbuddet?

Tilbuddet er gratis.

Metode

Metodemæssigt bygges der på national viden om, at kombinationsforløb med individuelle samtaler/gruppeforløb i kombination med tilpasset motion/kropsbevidsthedstræning. Ligeledes kombineret med dialog med patientens arbejdsplads, hvilket virker bedre end et psykologforløb alene.

Comments are closed