Cool Kids

 

Angstgruppe for børn og unge fra 8 – 17 år

Har du/I et barn der lider af angst i en så alvorlig grad, at det griber forstyrrende ind i dets liv og udvikling?

PPR i Holstebro Kommune tilbyder gruppebehandlingsforløb for børn/unge i folkeskolen og deres familier i Holstebro Kommune. Behandlingen består af kognitiv adfærdsterapi og varetages af psykologer.

Angste børn og unge kan ofte:

  • Stille mange unødige spørgsmål og kræve konstant beroligelse
  • Være bekymrede og tænke meget på, hvad der kan gå galt
  • Foretrække at være sammen med personer de kender godt og er trygge ved og holde sig tæt til forældrene, når de færdes udenfor hjemmet
  • Klage jævnligt over hoved- eller mavepine
  • Undgå uvante eller vanskelige situationer f.eks. ved at finde på undskyldninger eller blive syge.
  • Have svært ved at sove og tage lang tid om at falde i søvn

Angstbehandlingen “Cool Kids” for børn og unge i alderen 8-17 år, som går i Folkeskole, foregår i grupper á ca. 6 børn/unge og forløber over 10 eftermiddage. Hold øje med opslag om nye forløb.

Visitation til Cool Kids

For at komme i betragtning til “Cool Kids” skal du/I henvende jer ved at udfylde skemaet ”Ansøgningsskema grupper”, som findes på skolernes intra og på Holstebro Kommunes hjemmeside, under PPR. Her skal du/I beskrive barnets/den unges problem og symptomerne, samt udfylde kontaktoplysninger.

I vil derefter blive kontaktet, og hvis barnet skønnes at ligge indenfor målgruppen, vil I evt. blive indkaldt til en forsamtale, hvorefter vi vil foretage den endelige visitation. Da det er usikkert, hvor mange henvendelser der kommer, kan det ikke garanteres, at alle i målgruppen vil kunne tilbydes forsamtale/behandling. Grupperne sammensættes under hensyntagen til alder.

Der kræves ingen henvisning fra læge eller andre professionelle.

Henvendelse om Cool Kids til PPR senest onsdag den 20 december 2017

PPR@holstebro.dk

For yderligere information henvises til Holstebro Kommunes hjemmeside, se Råd og vejledning – Angstgrupper.

samt

Angstklinikken I Aarhus

Comments are closed