Særlige skoletilbud

 

Specialklasserækken på Sct. Jørgens Skole, Ulfborg Skole og Vinderup Skole er Holstebro Kommunes tilbud til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte, der ikke kan tilgodeses inden for den almindelige specialundervisning. Målgruppen er primært elever med generelle indlæringsvanskeligheder, men elever med andre betydelige vanskeligheder kan også komme i betragtning.

Tilbudet gives i samråd med skole, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og forældrene. Der lægges vægt på en detaljeret beskrivelse af elevens trivsel, skolegang og funktionsniveau.
Eleverne undervises i mindre grupper. Hverdagen i specialklasserne har som udgangspunkt struktur og forudsigelighed med tydelige og nærværende voksne, som i undervisningen tager udgangspunkt i elevernes styrkesider og som er opmærksomme på anvendelsen af individuelt tilrettelagte undervisningsforløb. Fagene er som udgangspunkt de samme som i skolens øvrige klasser. Dog kan undervisningen i enkelte fag udskydes eller udelades. Der tilbydes valgfag i 6. – 9. klasse.

Storåskolen

Storåskolen er en folkeskole for elever med (svære) generelle indlæringsvanskeligheder
(0. – 10. klasse). Alle elever på skolen kræver særlig hensyntagen og
støtte. Der er på skolen en gruppe af multihandicappede elever, ligesom svagt
fungerende autister også er en del af målgruppen.
Storåskolen har sin egen SFO, der benyttes af ca. 40 elever.
Der er pt. 52 elever på skolen. Undervisningen er i dette kalenderår takstfinansieret.
Omkring 2/3 af skolens elever kommer fra andre kommuner end Holstebro.

Måbjergskolen

Storåskolen afd. Måbjerg er Holstebro Kommunes specialskole for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Skolens elever er børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Skolen er oprettet i henhold til folkeskolelovens § 20.2 ( vidtgående specialundervisning ) og dækker hele skoleforløbet fra indskolingen til og med 10. klasse.

Vi tilbyder undervisning til elever, der har vanskeligheder inden for autismespekteret og har bl.a. erfaring med:

  • Vanskeligheder med at fungere i sociale sammenhænge, manglende evne til at tolke og forstå andres adfærd.
  • vanskeligheder med selv at skabe sammenhæng og mening.
  • Opmærksomhedsproblemer
  • Specifikke indlæringsvanskeligheder
  • Sociale/emotionelle forstyrrelser, som kan medføre affærdsproblemer, herunder udadreagerende adfærd.

Der er desuden tilknyttet SFH til skolen

Comments are closed