Dialogmøde om Psykiatrien i Nordvest d. 15. maj

Dialogmøde om Psykiatrien i Nordvest d. 15. maj
Tilmeldingsfrist er fredag d. 3. maj 2019.

Fyraftensmøde for praktiserende læger d. 30. januar, kl. 16.30

Fyraftensmøde for praktiserende læger d. 30. januar, kl. 16.30
Stadig muligt at tilmelde til fyraftensmødet onsdag eftermiddag!

Ny centerleder for psykiatri er på banen fra nytåret

Ny centerleder for psykiatri er på banen fra nytåret
Thomas har været leder af Dagplejen i Herning Kommune og områdeleder i Psykiatriens Hus i Silkeborg.